Palvelumme

Ota yhteyttä!

Referessit

Referenssit

Palvelut

HYVÄ VANHEMMUUS

Näkemys: ”Muutoksen tekeminen merkitsee tunnejäljen jättämistä tässä ja nyt sekä oman roolin ottamista muutoksen tekemisessä. Muutoksen tekeminen perustuu innostukseen palkinnosta, joka motivoi viitseliäisyyteen.”

Haluatko tietää, miten rakennetaan vahva vanhemmuus tai hyvä lapsuus ja nuoruus? Kiinnostaako sinua tavoitteellinen kasvatustyö tai murrosikäisen kohtaamiseen liittyvä osaamisen kehittäminen? Haluatko ammatillista erityistukea leikki-ikäisen käytöspulmiin tai koululaisen haasteisiin? Tarvitsetko asiantuntijalta ohjeita nuoresi tukemiseen? Haluatko vahvan perustan vanhemmuudellesi tai arjen taitoja?

Jos tavoitteesi on tuottaa muutoksella positiivisia vaikutuksia vanhemmuuteesi, saat meistä kirittäjän. Olipa muutoksen tekeminen mikä tahansa vanhemmuutesi arkea koskettava asia, haluamme auttaa sinua. Olemme kokeneita ammattilaisia. Uskallamme haastaa. Tuomme tilanneanalyysin ja rautaisen kokemuksemme pohjalta näkemyksen pöytään. Ryhdymme ratkaisemaan ongelmaa.

Asiantuntija ohjaa perheellenne sopivan valmennuksen. Se on hienoja oivalluksia ja iloa täynnä. Tilaa asiantuntija kotiisi tai sinulle sopivaan paikkaan.

Valmennus vanhemmuuden vahvistamisessa

Olipa kyseessä aikuistuva nuori, joka lähtee jo omaan elämäänsä; murrosikäinen, joka haluaa ottaa vanhemmistaan etäisyyttä; koululainen, joka on vielä vanhempien toimintaohjeiden ulottuvissa; leikki-ikäinen, jonka itsetunto rakentuu koettujen perushoitotilanteiden perusteella tai vauva, joka on täynnä toteutumattomia mahdollisuuksia -asiantuntija auttaa. Kotikäynnillä annamme vinkkejä vanhemmuuteen, joilla käyttöä arjen onnistumisessa.

Valmennus arkiasioissa

Vanhempana saatat pohtia, mikä olisi viisasta. Asiantuntija auttaa näkemään arjen järjestämisen uudessa valossa. Asiantuntijan näkemys jäsentää arkitoimintojen tärkeysjärjestystä. Organisoimalla arkesi uudella tavalla sinulle jää aikaa rauhoittua. Energiaasi vapautuu positiivisiin asioihin. Arkesi alkaa tuntua siedettävältä. Asiantuntija auttaa päiväjärjestyksen aikaansaamisessa, arkiasioiden organisoinnissa, yllättäviin elämäntilanteisiin suhtautumisessa ja mahdollisessa perheen kriisissä. Saat arkesi sujumaan pala kerrallaan.

Valmennus kuntoutusohjelman toteuttamisessa

Joskus elämä yllättää. Kriisitilanteessa Asiantuntija auttaa näkemään, miten omaa jaksamista voisi edistää. Yksilöllisen elämänsuunnitelman tekeminen yhdessä asiantuntijan kanssa vapauttaa energiaasi suunnitelman toteuttamiseen. Alat voida paremmin. Suunnitelman toteuttaminen on helpompaa, kun asiantuntija on arjessa tukenasi. Saatat haluta muutosta yksinäisyyden tunteeseen, avioerosta tai läheisen menettämisestä johtuvaan suruun sekä lapsesi tai nuoresi haastavaan elämänvaiheeseen. Sinä tai läheisesi voi olla kuntoutuksen tarpeessa tai kiinnostunut työ-, opiskelu -tai asuinpaikan vaihtamisesta. Asiantuntija motivoi viitseliäisyyteen tavoitteidesi saavuttamisessa. Olipa elämäntilanteesi millainen tahansa, älä epäröi tilata asiantuntijaa.

HYVÄ NUORUUS

Näkemys: ”Muutosta ei tehdä päivittelemällä. Tarvitaan raikkaita näkökulmia, tsemppiä ja suunnitelmallista etenemistä.”

Onko nuorellasi elämänhallintaan liittyviä muutostarpeita? Tarvitseeko nuoresi asiantuntijaa murrosiän haasteissa, tsemppaajaa arkeen, koulunkäyntiin, opiskeluun, uravalintaan, työhakuun, sosiaaliseen elämään tai perhetilanteeseen? Haluatko tietää, miten ja millä ohjausmenetelmillä nuoresi hyvää aikuisuutta rakennetaan tässä ja nyt? Asiantuntija auttaa nuortasi muutoksen aikaansaamisessa?

Nuoresi saa meistä aikaansaavan asiantuntijan aikuisuuteen kasvamisessa, itsenäistymisessä, itsetuntemuksen vahvistamisessa sekä suunnan löytämisessä.

Meillä on vahva, näyttöihin perustuva ammatillinen kokemusosaaminen nuorten arjen ohjaamisesta, kasvattamisesta, kouluttamisesta, urasuunnittelusta, työhön opastamisesta, kuntoutuksesta ja tehtyjen suunnitelmien tuloksellisesta toteuttamisesta. Emme pelkää haastaa nuorta ja itseämme, sillä kokemuksesta tiedämme, että haasteiden voittaminen lisää nuoren itseluottamusta ja uskoa tulevaisuuteen.

Olipa muutoksen tekeminen mikä tahansa nuoresi arkea koskettava asia, voimme auttaa nuortasi, sinua vanhempana tai ammattilaisena. Teemme työtä yhdessä niin, että nuoresi energiaa vapautuu omien suunnitelmiensa toteutukseen. Näytämme mahdollisuudet ja kiritämme muutokseen. Tuomme rautaisen ammattitaitomme keskustelupöytään ja alamme ratkaista muutosta vaativaa tilannetta tuloksellisesti. Älä epäröi tilata asiantuntijaa.

Asiantuntija itsenäistymisessä

Nuorella on halu itsenäistyä. Aikuisuuteen kasvaminen tapahtuu, mutta sen suuntaan ja sisältöön voidaan vaikuttaa asiantuntijan opastamana. Arkitaitojen vahvistuminen motivoi nuortasi pohtimaan elämänsä suuntaa monesta näkökulmasta. Valmennus laajentaa ajattelua. Se antaa nuorellesi lisää valintamahdollisuuksia. Se vahvistaa tekemään ratkaisuja, joilla on myönteinen vaikutus nuoresi elämään nyt ja aikuisuudessa.

Kun nuoresi arkitaidot vahvistuvat, oma-aloitteisuus itsestä huolehtimiseen lisääntyy, päivärytmi korjaantuu ja omasta terveydestä huolehtiminen alkaa kiinnostaa entistä enemmän. Itsenäisen ajattelun kehittyminen ja arkitaitojen monipuolinen oppiminen motivoivat nuortasi pohtimaan aikuisuutta omien valintojen tekemisen näkökulmasta; myös mahdollisten nautintoaineiden käytön vähentämistä tai kokonaan aineiden käytön lopettamista.

Asiantuntija itsetuntemuksen vahvistamisessa

Vahva itsetunto on hyvä perusta aikuisuuteen. Asiantuntija varmistaa tavoiteltavan muutoksen nuoren arjessa. Itsetuntemuksen vahvistuminen paljastaa voimavaroja, joita nuoresi ei ole ehkä tunnistanut itsessään. Kun itsetuntemus lisääntyy, nuorellasi vapautuu positiivista energiaa merkittävien muutoksen tekemiseen omassa elämässään. Tiivis valmennus auttaa nuortasi konkreettisella tavalla esimerkiksi nuoren kanssa asioita yhdessä tekemällä.

Asiantuntija elämän suunnan löytämisessä

Nuori etsii itseään ja suuntaa elämälleen. Asiantuntija vahvistaa pohdintoja suunnan löytämisessä. Se motivoi kohtaamaan haasteita, joita nuoresi on ennen karttanut. Asiantuntija kirittää nuortasi uusien vaihtoehtoisten tavoitteiden asettelussa, -tekemisessä ja -loppuunsaattamisessa. Nuorestasi löytyy energiaa opiskelu- ja urasuunnitelmien toteuttamiseen. Nuorella syntyy halu oppia uutta myös itsestään, kun omat suunnitelmat onnistuvat pala kerrallaan.

Asiantuntija voi työstää nuoren valitsemia vaihtoehtoja konkreettisiksi teoiksi nuoren arjessa yhdessä nuoren kanssa. Näitä tekoja ovat: kirjallinen suunnitelma elämän suunnasta ja oman suunnitelman toteuttamisesta; vaihtoehtojen etsiminen opiskeluun; vaihtoehtojen etsiminen työhön; motivoiminen opiskeluun, tehtävien loppuunsaattamiseen; ammattiin valmistuminen; koulu-, työ-, harjoittelu- tai oppisopimuspaikan saaminen; koulutodistuksen numeroiden korottaminen; hakemusten täyttäminen ja lähettäminen koulu- ja työpaikoille, todistusten hankkiminen kouluilta ja työpaikoilta; oma kuntoutusohjelma ja siihen liittyvä tuki arjessa; muu nuoren kanssa sovittu apu; avustaminen oman asunnon etsimisessä

Anna valmentaa nuortasi. Keskustelu voi avata näkemään nuoresi arjessa vaihtoehtoisia mahdollisuuksia, joita ei ole tullut aikaisemmin ajateltua.

HYVÄ LAPSUUS

Näkemys: ”Mielikuva maalin tekemisestä on melkein maali.”

Löydätkö helposti omat ja lapsesi mahdollisuudet? Tunnenko itsesi, lapsesi ja tekemisesi voiman? Asiantuntija auttaa raikkaiden näkökulmien löytämisessä lapsesi vahvistamiseen. Näet lapsesi mahdollisuudet uudessa valossa tunnetaitojen kehittämisessä, sosiaalisten vuorovaikutustaitojen harjaannuttamisessa ja motoristen taitojen vahvistamisessa. Asiantuntija on lapsesi kirittäjä.

Asiantuntija motorististen taitojen vahvistamisessa

Asiantuntija auttaa motoristen taitojen vahvistamisessa leikin ja ilon kautta. Tällaisia taitoja lapsi tarvitsee käden taidoissa, liikkumisessa, pukeutumisessa, riisumisessa, peseytymisessä, syömisessä ja juomisessa. Motorisia taitoja voidaan harjoitella. Asiantuntija vahvistaa etenevillä harjoitteilla arjen taitoja kuten kouluvalmiuksien monipuolista kehittymistä. Säännöllisesti toistuvat harjoitteet tuovat arkeen selkeyttä. Taitojen kehittyessä lapsesi innostuu oppimisesta.

Asiantuntija tunnetaitojen kehittämisessä

Tunteiden tunnistaminen, sanoittaminen ja tulkinta ovat jatkuvasti kehittyviä ominaisuuksia. Lapsesi tunnetaitoja voi harjaannuttaa. Itsetuntemus vahvistuu nopeasti valmennuksen edetessä. Hyvä itsetuntemus tekee elämästä sujuvaa, kun lapsesi oppii säätelemään ja suuntaamaan tunne-energiaansa järkevästi. Ennakointiharjoitteet kuten omien tunteiden laaja-alainen tunnistamistaito sekä positiivisten tunnetaitojen vahvistaminen lisäävät lapsesi turvallisuudentunnetta. Arki sujuu. Uudet opitut taidot vapauttavat lapsesi energiaa luovuuteen ja kasvuun.

Asiantuntija vuorovaikutustaitojen rakentamisessa

Hyvät vuorovaikutustaidot ovat keskeinen arjesta selviytymisen edellytys. Asiantuntija ohjaa sosiaalisia taitoja kuten kuuntelemista, oman vuoron odottamista, puhumista ja kontaktin ottamista arjessa tavoitteellisesti. Lapsesi kokee harjoitukset merkityksellisenä, koska sosiaaliseen vuorovaikutustilanteeseen liittyvä jännittyneisyys vähenee, kontaktin ottaminen helpottuu ja ryhmään sopeutuminen onnistuu. Sosiaalisten taitojen vahvistuessa lapsesi saa uusia positiivisia kokemuksia selviytymisestä. Hyväksytyksi tulemisen kokemus kuten positiivinen tunnejälki sosiaalisissa tilanteissa voimistaa lastasi nyt, myöhemmin nuoruudessa ja aikuisuudessa.
Haluatko muutosta lapsesi elämään?

HYVÄ VANHEMMUUS LUENTO

Näkemys: ”Asiantuntija uskaltaa haastaa kuulijat pohtimaan arjen problematiikkaan. Kuulija kokee, että perusteltu suoruus avartaa ajattelua ja jopa muuttaa sitä. Se on poikkeuksellista.”

Asiantuntija on valtakunnallisesti palkittu lasten ja nuorten kasvattamisen asiantuntija, jonka näkemyksiin voi luottaa. Haluatteko ryhmänä innostua, inspiroitua ja jäädä ajattelemaan? Haluatteko avartaa ajatteluanne ja ammattitaitoanne? Vahvan vanhemmuuden luennot on tarkoitettu inspiroimaan omaa ja toisten kasvua kohti vahvaa vanhemmuutta.

Haluatteko kuulla teema-aiheisen luennon lasten ja nuorten hoitamiseen, kasvattamiseen, ohjaamiseen tai kouluttamiseen liittyvistä yksityiskohdista; murrosikäisen kohtaamisesta, vahvasta vanhemmuudesta, aikuisuuteen kasvamisesta tai siitä, miten haluttu muutos toteutetaan konkreettisesti omassa arjessa?