Referenssit

Palvelumme

Miten voimme auttaa?

Ota yhteyttä!

Referenssit

Vahva arki

Haaste

Mira ei selvinnyt arjen haasteista. Hän halusi kasvatuksellista tavoitteellisuutta lasten perushoitotilanteisiin ja lasten kouluvalmiuksien kehittämiseen. Miran tavoitteena oli saada lisää omaa aikaa sekä itselleen että erikseen jokaisella lapselleen.

Ratkaisumme

Olemme toimineet Miran kanssa lastenkasvatus asioissa pitkään ja yhteistyömme on vain syventynyt. Miran ja lasten omien toiveiden pohjalta rakensimme perheelle oman valmennusohjelman. Ohjelmassa on otettu huomioon kunkin lapsen omat toiveet, lapsen senhetkinen kehitysvaihe ja osaamisen kehittäminen kouluvalmiuksien näkökulmasta.

Tulokset

Avointa, tavoitteellista ja tietoista keskustelua lasten kanssa heidän tarpeistaan. Perheen arki selkiintyi. Lasten kouluvalmiudet kehittyivät ohjelman aikana asetettuja tavoitteita nopeammin. Miralle jäi päivittäin hetki aikaa itselleen ja tietoista yhdessäoloa jokaisen lapsen kanssa. Koulun aloitus sujuu mallikkaasti.

Apua koulunkäyntiin

Haaste

Senni on esikoululainen, jolle kynätehtävien tekeminen on vaikeaa. Sennin perhe on muuttanut vanhempien avioeron vuoksi toiselle paikkakunnalle. Turvallinen ja tuttu ympäristö on rakennettava uudelleen. Itseluottamuksen puute ja arkuus haittaavat Sennin arkea. Kavereita on ollut vaikea saada.

Ratkaisumme

Asiantuntija haastoi Sennin vanhempien ohjaustapaa ja teki valmennusohjelman, jonka pohjalta vanhemmat lähtivät vahvistamaan Sennin arkitaitoja kuten kouluvalmiuksia. Sennille annettiin aikaa sopeutua uuteen ympäristöön. Sennin valmennusohjelmaan koulutettiin vanhempien lisäksi isovanhemmat. Vanhempia valmennettiin kriisin käsittelyyn.

Tulokset

Sennille tuli halu puhua asioistaan. Senni teki valmennusohjelman kynänkäyttöharjoituksia yhdessä uusien kavereiden kanssa ja edistyi asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Arki jäsentyi valmennusohjelman kautta ja itseluottamuksen vahvistuminen näkyi Sennin olemuksessa. Sennin vanhemmat ovat tyytyväisiä Sennin toipumiseen.

Palkittu kasvattaja

Haaste

Kasvattaa lapset ja nuoret niin, että heidän persoonalliset kykynsä, taitonsa ja taipumuksensa pääsevät kasvamaan innostuneessa kasvuympäristössä. Auttaa vanhempia löytämään oman potentiaalinsa lasten ja nuorten kasvatustyössä.

Ratkaisumme

Valmentaa vanhempia niin, että vanhemmille tulee arjen taitoja havainnoida oman toimintansa vaikutuksia lapsen ja nuoren kasvuun ja kehitykseen. Lisäksi valmennuksen tavoitteena on, että vanhemmat kykenevät toimimaan arjessaan niin, että heidän toimintansa tukee lapsen ja nuoren kehitystä myönteisellä tavalla. Valmennuksessa keskitytään vanhempien omiin ohjaus- ja kasvatustaitoihin sekä näiden taitojen kehittämiseen arjessa.

Tulokset

Asiantuntija Pirjo Luokkala on saanut Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitalin kultaristein. Kunniamerkin myöntämisperusteina ovat ehdokkaan ansiot lasten ja nuorten esimerkillisenä kasvattajana, perhe-elämän ja vanhemmuuden edistäjänä sekä laajemminkin yhteisvastuullisena toisista huolehtimisen ja välittämisen turvaajana.
Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkkejä annetaan isänmaan palveluksessa ansioituneille kansalaisille tunnustukseksi huomattavista siviili- ja sotilasansioista. Ensisijaisena lähtökohtana on henkilön henkilökohtaiset ansiot, joiden tulee olla keskitason yläpuolella, ja jotka asianomainen on osoittanut omalla ammattitaidollaan tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. Edellytyksenä on lisäksi hyvämaineisuus. Kunniamerkin myöntää tasavallan presidentti.

Hyviä menetelmiä murrosikäisen kohtaamiseen

Haaste

Henkilökunnan perheissä oli murrosikäisiä lapsia, joiden kohtaamiseen haluttiin uusia välineitä. Vanhemmuuden haasteet liittyivät kontaktin saamiseen, nuoren yöaikaiseen valvontaan; kännykän käyttämiseen yöaikana ja kotiaskareiden tekemiseen. Yrityksen henkilökunta halusi virkistyspäiväänsä asiantuntijan luennon.

Ratkaisumme

Asiantuntija piti yrityksen henkilökunnalle virkistyspäivänä luennon murrosikäisen kohtaamisesta. Ryhmissä suunniteltiin erilaisia tapoja lähestyä murrosikäistä nuorta. Luennolla käytiin läpi konkreettisia harjoituksia, miten murrosikäinen nuori tulisi kohdata erilaisissa esimerkki tilanteissa.

Tulokset

Yrityksen henkilökunta koki, että luennon ja sitä seuranneen keskustelun aikana oma ajattelu murrosikäisen kohtaamisesta hahmottui uudella, raikkaalla tavalla. Oma vanhemmuus vahvistui. Uudet kohtaamistekniikat päätettiin testata arjessa.

Valmennus nuoren kohtaamiseen

Haaste

Yläkoulun opettajat kokivat tarvitsevansa kokemusperäistä tietoa siitä, miten nuorten kohtaamisessa voi onnistua. Erityisenä haasteena yläkoulussa olivat nuoret, joiden koulunkäynnissä ja kaverisuhteissa oli pulmia.

Ratkaisumme

Asiantuntijan luennolla käytiin läpi esimerkinomaisia tilanteita, miten nuoria voidaan auttaa kohtaamistilanteissa. Jokaiselle tilaisuuteen osallistuvalle kysymyksen esittäjälle annettiin vastaus, ”miten asiantuntija lähestyisi nuorta esimerkki tilanteessa”.

Tulokset

Luennon jälkeen yläkoulun opettajat antoivat luennoitsijalle palautetta, kuten ”rohkeita avauksia ja ajattelemisen aihetta.” Osa nuorista opettajista totesi, että samoja metodeja voisi käyttää myös omassa arjessaan ja ihmissuhteissaan. Tämä luentosarja päätettiin jatkaa lukukauden alkaessa ja metodien testaamisen jälkeen. Metodit tuodaan koulun arkeen.

Vanhempien valmennus murrosikäisen kohtaamiseen

Haaste

Yläkoululaisten vanhemmat halusivat vahvistaa vanhemmuuttaan ja kuulla uusia ajatuksia murrosikäisten kohtaamiseen. Vanhemmat olivat erityisen huolissaan siitä, että murrosikäiseen ei saa kontaktia ja ohjaaminen oikeaan on vaikeaa. Nuoret niskuroivat. Nuorten keskuudessa oli ilmennyt nettikiusaamista ja ulkopuolelle jättämistä.

Ratkaisumme

Asiantuntijan luennolla tutustuttiin kodin pelisääntöihin nuoren näkökulmasta ja näiden sääntöjen noudattamista tai noudattamatta jättämistä. Vanhemmille annettiin selkeitä toimintaohjeita käytännön kohtaamistilanteisiin.

Tulokset

Avointa ja ratkaisukeskeistä keskustelua jossa erilaisten nuorten reagointitapoihin löydettiin raikkaita näkökulmia. Monet vanhemmat ihastelivat sitä, kun asiantuntija haastoi vanhempia ajattelemaan kohtaamistapoja uudesta näkökulmasta. Vanhemmat kokivat vanhemmuutensa vahvistuneen.

Ura-ajatusten selkiintyminen

Haaste

Katrin peruskouluopinnot eivät edistyneet. Katrilla on paljon luvattomia poissaoloja. Katri ei tiedä, mihin hän haluaa opiskelemaan. Työn hakeminen itsenäisesti ei ole Katrilla onnistunut.

Ratkaisumme

Valmennusohjelmaan valitsimme Katrille tulevaisuuden tavoitteita, joihin Katri sitoutui mielellään. Tavoitteeksi asetettiin yöunen lisääminen, kännykän käyttämisen rajoittaminen ilta- ja yöaikaan sekä liikunnan lisääminen oman koiran kanssa. Katri sitoutui suorittamaan rästiopinnot loppuun asiantuntijan kirittämänä. Yhteishaussa Katri hakee koulupaikkaa

Tulokset

Asiantuntijanohjauksessa Katri motivoitui suorittamaan peruskoulun loppuun ja haki yhteishaussa kolmeen koulupaikkaan lähialueella. Katri virkistyi, kun yöuni piteni ja liikunnan määrä lisääntyi. Kesäloman Katri aloittaa iloisin mielin, kun peruskoulun päästötodistus on repussa.